‘શબ્દ​’ – સપ્ટેમ્બર​, ૨૦૧૪

ઈ સામયિક​

‘શબ્દ​’- સપ્ટેમ્બર​, ૨૦૧૪

ડાઉન લોડ કર​વા ક્લીક કરો- shabd-sept-2014

સૌજન્ય​: અનિલ જોષી- સ્યાહી ડોટ કોમ

Leave a Comment

દ્વાર

ઘર વિશે ના જાણતાં,
દ્વાર છે બિલકુલ નવાં

દ્વાર સાંભળતાં રહ્યા,
પગરવોની વારતા.

દ્વાર તારા દ્વાર પર,
છે ટકોરાની સભા.

દ્વારને દે તાજગી,
આ સતત વહેતી હવા.

ભીંત ખુદમાં રાખતી,
દ્વારને માટે જગા.

ખુલ્યાં અંદરની તરફ,
દ્વાર એ ઘરમાં ગયાં.

કૃષ્ણને અચરજ થયું,
દ્વાર છે કે દ્વારકા?

– કિરણસિંહ ચૌહાણ

Comments (1)

‘પરબ’- સપ્ટેમ્બર​, ૨૦૧૪

ઈ સામયિક

‘પરબ’- સપ્ટેમ્બર​, ૨૦૧૪

તંત્રી:- યોગેશ જોશી

ડાઉન લોડ કર​વા ક્લીક કરો- parab-sept- 2014

સૌજન્ય​:- ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ​

Leave a Comment

મને

બોલી શકે એવાં જ આપો કોડિયાં મને ,
કાં તો પછી આપો સ્વજન વાતોડિયાં મને.

ખામોશ બારીને નભાવું હુંય ક્યાં લગી ?
એકાદ-બે તો જોઇએને ડોકિયાં મને.

કારણ વગર આઠે પ્રહર કેવાં સતાવતાં!
એની રૂપાળી યાદનાં સાપોલિયાં મને.

છબછબ છબાછબ ઊજવું મારો જનમદિવસ,
જો બાળપણનાં કોઇ દે ખાબોચિયાં મને.

મેં ક્યાં બગાડ્યું છે ‘પવન’ તારું કશું છતાં,
તું કેમ આવીને ભરે નખ્ખોરિયા મને ?

- ભરત ભટ્ટ ‘ પવન ‘

Comments (4)

શબ્દસૃષ્ટિ- સપ્ટેમ્બર​, ૨૦૧૪

ઈ સામયિક​

‘શબ્દસૃષ્ટિ’- સપ્ટેમ્બર​, ૨૦૧૪

ડાઉન લોડ કર​વા ક્લીક કરો- Sabdasrusti Sept_14

સૌજન્ય​: ગુજરાત સાહિત્ય અકાદમી

Leave a Comment

हो जाते हैं

एक आँगन में दो आँगन हो जाते हैं !
मत पूछा कर किस कारन हो जाते हैं !!

हुस्न की दौलत मत बाँटा कर लोगों में !
ऐसे वैसे लोग महाजन हो जाते हैं !!

ख़ुशहाली में सब होते हैं ऊँची ज़ात !
भूखे-नंगे लोग हरिजन हो जाते हैं !!

राम की बस्ती में जब दंगा होता है !
हिंदू- मुस्लिम सब रावन हो जाते हैं !!

- मुनव्वर राणा

Comments (5)

અવસર

કંકુ વર્ણો કોણ કાગળ મોકલે ,
આભ મારું સપ્ત રંગી નીતરે .

મઘમઘે કાં શ્વાસ આ કારણ વગર,
દોડતું લોહી બની કો ભીતરે .

દ્વાર પર આવ્યું હૃદયનાં કોણ આ.
મોરલો ટહુક્યો છે મારે ટોડલે .

બારસાખે તોરણો બાંધ્યા પછી
કોણ રંગોળી સજાવે આંગણે .

દીવડા પ્રગટાવતું ચારે તરફ ,
કોઇ અવસર થઇને આવ્યું બારણે.

- સ્મિતા શાહ

આજે વડોદરાના આ પ્રગતિશીલ કવિયત્રી બહેનનો જન્મદિવસ છે,
આપણે તેમને સ્વસ્થ અને શબ્દ સમૃધ્ધ આખા વર્ષની શુભેચ્છા પાઠવીએ… !!

Comments (8)

Older Posts »