વર્ષા ગીત

અનુભૂતિ
આજ ભીંજાવું શું છે જાણ્યું
વર્ષાએ કરી કમાલ,
મારે આંગણ સાગર વરસે
લઈંને નદીઓનું વહાલ.

સોળ વરસની વર્ષા નાચે
બાંધી મસ્ત પવનના ઝાંઝર,
ઉમંગોની લચકાતી કમર પર
પીડાની છલકે છે ગાગર,
વાત ચઢી વંટોળે, હું થઈ ગઈ માલામાલ,
જડ્યું અચાનક ગોપિત ઝરણું, વર્ષાએ કરી કમાલ.

આભઅરીસે મીટ જો માંડી
કાયા થઈ ગઈ કંકુવરણી,
ફોરા અડે, મહેક્યા સંદેશા
ગોકુળ બનતી મનની ધરણી,
ભીતર કનડે ભીના રાગો, સાતે સૂરો કરે ધમાલ,
ગમ્યું અચાનક ખુદને મળવું, વર્ષાએ કરી કમાલ.
                                           …..ડૉ. નીલેશ રાણા

Advertisements

5 thoughts on “વર્ષા ગીત

 1. ભીતર કનડે ભીના રાગો, સાતે સૂરો કરે ધમાલ,
  ગમ્યું અચાનક ખુદને મળવું, વર્ષાએ કરી કમાલ.

  સરસ અભિવ્યક્તિ.

 2. ખૂબ સરસ!

  સોળ વરસની વર્ષા નાચે
  બાંધી મસ્ત પવનના ઝાંઝર,
  ઉમંગોની લચકાતી કમર પર
  પીડાની છલકે છે ગાગર,
  વાત ચઢી વંટોળે, હું થઈ ગઈ માલામાલ,
  જડ્યું અચાનક ગોપિત ઝરણું, વર્ષાએ કરી કમાલ.

  સરસ!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s