મેળવણ ના પગને

મેળવણના પગને ક્યાં ઝાંઝર હતું,
શાંત રીતે સૌનું રૂપાંતર હતું.

જાય તો પણ ના કશું ઓછું થતું,
‘ચાહવું’ એ તો અખેપાતર હતું.

કેમ એ અસ્વસ્થ થઈ ભટકયા કરે ?
સ્વસ્થતામાં માપસર જીવતર હતું.

આમ ના આહ્લાદ પડખું ફેરવે,
કોઈ મારામાં અવર અકસર હતું.

રૂબરૂમાં આંખ ખૂલે ને મીંચે,
ભીતરે કેવળ બધું સુંદર હતું.

શી રીતે ‘ખામોશ’ની ઓળખ મળે,
કેટલું અંધારું એના પર હતું !

મૌન બલોલી ‘ખામોશ’

Advertisements

6 thoughts on “મેળવણ ના પગને

 1. બહુ સુંદર બાની.
  આ શાયર વિશે વધુ માહિતી હોય તો આપવા વિનંતિ
  મેળવણના પગને ક્યાં ઝાંઝર હતું,
  શાંત રીતે સૌનું રૂપાંતર હતું.
  દૂધમાં મેળવણ નાખીને જેમ દહીં બનાવવામાં આવે છે તેવી જ રીતે દૂધમાં અન્ય ચીજો જેવી કે રીનેટી લેક્ટીકને મેળવણ તરીકે … કોઇકે મેળવણ ન હોય તો ગરમ દૂધમાં લીલા મરચાં નાખવાથી પણ દહીં જમાવી શકાય છે એવી પણ શોધ કરી.

 2. કેમ એ અસ્વસ્થ થઈ ભટકયા કરે ?
  સ્વસ્થતામાં માપસર જીવતર હતું.

  એક નીવડેલી કલમની અત્યંત સુંદર ગઝલ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s