જુદું

બોલવું જુદું ને ચાલવું જુદું,
ચાલવું જુદું ને થાકવું જુદું.

લાગણીભરી એવી દુકાન કે,
તોલવું જુદું ને આપવું જુદું.

એ મળે ભરીને આગ આંખમાં,
બાળવું જુદું ને તાપવું જુદું.

હોઠ પ્રેમની વાતો કરે ભલે,
ભાળવું જુદું ને લાગવું જુદું.

ને નજર જુદી, આંખો જુદી જુદી,
તાકવું જુદું ને તાગવું જુદું.

થોર વાવવાથી શું લણી શકો?,
વાવવું જુદું ને કાપવું જુદું.

ભેદભરમ છે માણસચરિત ફક્ત,
હારવું જુદું ને પામવું જુદું.

– દિનેશ દેસાઇ

Advertisements

14 thoughts on “જુદું

 1. હોઠ પ્રેમની વાતો કરે ભલે,
  ભાળવું જુદું ને લાગવું જુદું.
  sher bhu gamiyo.aa….. sundar gazal

 2. લાગણીભરી એવી દુકાન કે,
  તોલવું જુદું ને આપવું જુદું….વક્રોક્તિ નો સુંદર પ્રયોગ… સુંદર ગઝલ.. !!!

 3. ભેદભરમ છે માણસચરિત ફક્ત,
  હારવું જૂદું ને પામવું જૂદું.

  વાહ્ ! સરસ રીતે માનવજાતનું ઉલ્લેખન.

 4. ટૂંકી બહેરમાં સરળ બાનીમાં સરસ ગઝલ.દરેક શે’ર સુંદર બન્યા છે.કવિમિત્રને મારા દિલી અભિનંદન

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s