શું થયું પછી ?

નિજ પ્યાસ બર ન અાવી : શું થયું પછી ?
મઝધાર બર ન અાવી : શું થયું પછી ?

ઉદાસીના પ્રપાતમાં નદી તટે,
લીલાશ બર ન અાવી : શું થયું પછી ?

મહામૌનનો દમામ મતલબી હતો,
મુરાદ બર નઅાવી : શું થું પછી ?

ષટ્કર્ણ ભિદ્યતે.. દરેક વારતા,
દીવાલ બર ન અાવી : શું થયું પછી ?

એકલપણું અભાવ સૌ ત્યજી ઊભું,
પરછાંય બર ન અાવી : શું થયું પછી ?

ગોધૂલિ સ્હેજ લાગણીસભર બની,
ભાગોળ બર ન અાવી : શું થયું પછી ?

નર્મદ, અખાની દેન બહુ છે કિશોર,
સોગાત બર ન અાવી : શું થયું પછી ?

– કિશોર મોદી

Advertisements

8 thoughts on “શું થયું પછી ?

 1. ગોધૂલિ સ્હેજ લાગણીસભર બની,
  ભાગોળ બર ન અાવી : શું થયું પછી ?..વાહ…

  સુંદર પ્રશ્નાર્થ ગઝલ…

 2. મત્લાથી મક્તા સુધીની સુંદર ગઝલ. દરેક શે’ર અર્થપૂર્ણ અને ગહન. નવા રદીફમાં કહેવાયેલી સુંદર ગઝલ.

 3. નર્મદ, અખાની દેન બહુ છે કિશોર,
  સોગાત બર ન અાવી : શું થયું પછી ?

  બહુ જ સરસ. ટુંકી બહર અને લાંબા રદીફનો સુંદર વિનિયોગ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s