પાછો વળી જા

કમાડો કરે જાણ, પાછો વળી જા,
ઈશારા ય અણજાણ, પાછો વળી જા.

ઘટી જાય ઘટના, કિનારે છતાં પણ,
પ્રવાહો સુધી તાણ? પાછો વળી જા.

અહમ વાવટો લઇ, ગળે જો વળગતો,
થશે ક્યાંક બંધાણ, પાછો વળી જા.

અચાનક ગયો, તેમ આવ્યો અકારણ,
તરત માપ ઊંડાણ, પાછો વળી જા.

અધર પર ફરકતાં, ઉખાણાં અમસ્તા,
ચુકી જાય એંધાણ, પાછો વળી જા.

‘શિવા’ ગાંઠ જો કે ઉકેલી સમયસર,
ફરી એજ રમખાણ, પાછો વળી જા

– દિપ્તી વછરાજાની ‘શિવા’

Advertisements

6 thoughts on “પાછો વળી જા

  1. ઘટી જાય ઘટના, કિનારે છતાં પણ,
    પ્રવાહો સુધી તાણ? પાછો વળી જા….વાહ, ખુબ સરસ અભિવ્યક્તિ..

    સુંદર ગઝલ…!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s