અજવાળાને ચાળું

જળજળ આંખે સોનલવરણા અજવાળાને ચાળું;
ઢળતી સાંજે રોજ હવે જીવતરની ઉદાસી વાળું.

પાપણના પડદા પર વાવું સપનાંના વાવેતર,
વિત્યાં અવસરને અજવાળું પ્હેરીને પાનેતર,
અેકલવાયા ઘરમાં જીવને એમ હવે સંભાળું.
ઢળતી સાંજે રોજ હવે જીવતરની ઉદાસી વાળું.

પગલાં ભેળું ખોયું રણઝણતા ઝાંઝરનું ગાણું,
યાદ તમારી આપે એવું રહ્યું નથી નજરાણું,
એક તમારૂ હોવાનું હું છાતી સરસુ પાળું.
ઢળતી સાંજે રોજ હવે જીવતરની ઉદાસી વાળું.

જળજળ આંખે સોનલવરણા અજવાળાને ચાળું;
ઢળતી સાંજે રોજ હવે જીવતરની ઉદાસી વાળું.

– મહેશ મકવાણા

Advertisements

5 thoughts on “અજવાળાને ચાળું

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s