વ્હેલી ઢળી

એક આશા કાલમાં જઈને ભળી ,
જિંદગી મારી હમેશા ટળવળી

છે જરૂરત બોલવાની તે છતાં
મૌન ની હોઠો ઉપર સાંકળ મળી

તારલા થી છે સજાવી રાત ને ,
થાય છે અફસોસ કે વ્હેલી ઢળી

તું કહે છે લાગણી ની ટોચ જે ,
એ તો બર્ફીલી કદી ના ઓગળી

તેં અમસ્તું કેમ છો “બિન્ની” કહ્યું ને
પ્રેમ ની સંવેદના ઓ સળવળી

– બિની પુરોહિત

Advertisements

7 thoughts on “વ્હેલી ઢળી

 1. તું કહે છે લાગણી ની ટોચ જે ,
  એ તો બર્ફીલી કદી ના ઓગળી.. વાહ,

  ટુંકી બહેરમાં સુંદર ગઝલ …!!

 2. તારલાથી છે સજાવી રાત ને
  થાય છે અફસોસ કે વ્હેલી ઢળી
  ખુબ સરસ બિનીબેન ધન્યવાદ

 3. છે જરૂરત બોલવાની તે છતાં
  મૌન ની હોઠો ઉપર સાંકળ મળી

 4. તારલા થી છે સજાવી રાત ને ,
  થાય છે અફસોસ કે વ્હેલી ઢળી

  WAH!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s