સાંભળી છે

તપસ્યા પ્રણયની મને તો ફળી છે,
નસેનસ સળગતી ઉદાસી મળી છે.

શબદની શરાબી અસરથી ગઝલમાં,
ક્ષણેક્ષણ અમોલી નવાબી ભળી છે.

ન આવે કદી રંગ ગઝલના જ જેવો,
ચમન પર વ્યથાની જ લાલી ઢળી છે.

એ આંસુ નથી જે નિહાળી રહ્યાં છો,
તમારાં મિલનની દુવા ઓગળી છે.

કપાયેલ વૃક્ષોને વીતી શું ‘બેહદ’,
મેં બારી કનેથી વ્યથા સાંભળી છે…

– નિમેષ પરમાર ‘બેહદ’

Advertisements

8 thoughts on “સાંભળી છે

  1. કપાયેલ વૃક્ષોને વીતી શું ‘બેહદ’,
    મેં બારી કનેથી વ્યથા સાંભળી છે…વાહ… મસ્ત ગઝલ

  2. તપસ્યા પ્રણયની મને તો ફળી છે,
    નસેનસ સળગતી ઉદાસી મળી છે.
    સુંદર મત્લા,સુંદર મક્તા સુંદર ગઝલ

  3. વાહ! ખૂબ સરસ ગઝલ ! મત્લા ને મક્તા બંને ખૂબ સુંદર !

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s