તારા વિચારમાં

કંઇ પણ થતું નથી હવે તારા વિચારમાં,
સ્વપ્નોય આજકાલ મળે છે સવારમાં.

જ્યાં ચાલીએ તે રાહ ને રોકાઇએ રે ઘર,
એવું તે શું કે આખું જીવન જાય દ્વારમાં..!

શ્રધ્ધા તો ઠીક કોઇ અશ્રધ્ધા રહી નથી,
આંખો કરું છું બંધ હવે અંધકારમાં.

ક્ષણભર મેં સાંભળ્યો હતો સાચુકલો અવાજ,
પડઘાઉં છું સદીથી હજી સૂનકારમાં.

કંઇ પણ કરી શકાય છે તારા વિચારમાં,
કંઇ પણ થતું નથી હવે તારા વિચારમાં.

– જવાહર બક્ષી

(ગઝલ સંગ્રહ ‘તારાપણાના શહેરમાં’થી)

Advertisements

6 thoughts on “તારા વિચારમાં

  1. જેનું ગઝલ કર્મ ઉત્તમ જ છે એના વિશે અભિપ્રાયમાં શું લખવાનું?

  2. ક્ષણભર મેં સાંભળ્યો હતો સાચુકલો અવાજ,
    પડઘાઉં છું સદીથી હજી સૂનકારમાં.

    જાણીતા કવિની સુન્દર રચના.

  3. શ્રધ્ધા તો ઠીક કોઇ અશ્રધ્ધા રહી નથી,
    આંખો કરું છું બંધ હવે અંધકારમાં…સુન્દર ભાવ… મજાની ગઝલ ..!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s