નિષ્ક્રર્ષ મોકલજે

જો તારાથી બને, તો શબ્દનો નિષ્ક્રર્ષ મોકલજે,
ફુલો મુરઝાઈ જાશે, તું મને બસ અર્ક મોકલજે.

વ્યથા જો ‘હું’ અને ‘તું’ની જ પલ્લે મુકવાની હો,
સહજ બે ભાગમાં વ્હેંચાય એવું દર્દ મોકલજે.

વિષય તારો જ હો તો પણ ઉઠે સંદેહ જો મનમાં,
કરું સંદેહ પર સંદેહ, એવો તર્ક મોકલજે.

બધાં મરનાર સીધા સ્વર્ગ પ્હોંચે છે, પ્રભુ સાંભળ,
મને ગમતી નથી બહુ ભીડ તેથી નર્ક મોકલજે.

કદી ઘેરી વળે જો ‘સૂર’ને મહેફિલમાં ઉદાસી,
પ્રસારે રોમે રોમે હર્ષ એવી તર્જ મોકલજે.

– સુરેશ પરમાર ‘સૂર’

Advertisements

13 thoughts on “નિષ્ક્રર્ષ મોકલજે

 1. સૂર મહેફિલમાં હોય તો ઉદાસી કેવી ?

  મત્લાથી મક્તા સુધી એક જૂદી જ ભાત ઉપસાવતી સુંદર ગઝલ !

  અભિનંદન !

 2. બધાં મરનાર સીધા સ્વર્ગ પ્હોંચે છે,પ્રભુ સાંભળ,
  મને ગમતી નથી બહુ ભીડ તેથી નર્ક મોકલજે.

  વાહ ! અથથી ઇતિ ખૂબ સરસ ગઝલ.

 3. વિષય તારો જ હો તો પણ ઉઠે સંદેહ જો મનમાં,
  કરું સંદેહ પર સંદેહ, એવો તર્ક મોકલજે… વાહ… આનું નામ ભરોસો,,,

  મસ્ત ગઝલ..!!

 4. સન્મિત્ર સુરેશભાઇએ સરસ કાફિયાઓનો સહારો લઇ રચેલી સુંદર ગઝલ.
  વ્યથા જો ‘હું’ અને ‘તું’ની જ પલ્લે મુકવાની હો,
  સહજ બે ભાગમાં વ્હેંચાય એવું દર્દ મોકલજે.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s