શું માપ ભઈલા!

આપણા ગજાનું તે શું માપ
ભઈલા, આપણા ગજાનું તે શું માપ!
વાંભ જેવા લક્ષ્ય સામે આભ જેવો વ્યાપ.
આપણા ગજાનું તે શું માપ!

સોયના નાકેથી ઉંટ નીકળશે?
જળ કપાઈને શું કેડી કરશે ?
ક્રોસ પર લટકે સત્યની છાપ.
આપણા ગજાનું તે શું માપ! !

માછલી વીંધે એને કન્યા વરે
સુતપુત્રો તો ઘર પાછા ફરે
કપાળે ચોંટ્યો જન્મથી શાપ.
આપણા ગજાનું તે શું માપ!

ઓગળ્યો અહં તે અનલહક બોલ્યા
સત્યએ હસતાં હસતાં વખ ઘોળ્યા
ગોળી ખાતાં યે રામનો જાપ.
આપણા ગજાનું તે શું માપ!
ભઈલા, આપણા ગજાનું તે શું માપ!

– કીર્તિકાન્ત પુરોહિત.

Advertisements

8 thoughts on “શું માપ ભઈલા!

  1. બહુ સરસ મિથનો ઉપયોગ કરાયો છે માણસ હોવાના નાનાપણાને તાગવા.

  2. આપણે ગમે તેટલા ઉપર ચઢીએ પણ ઉપર વાળાથી નીચે જ રહેવાના એ યાદ આપાવતું સુંદર ગીત…!! પ્રતિકો સુંદર રહ્યાં..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s