ચૂપ છું

એક બે કિસ્સા લખીને ચૂપ છું
છેવટે હું આથમીને ચૂપ છું

દ્વાર પર તોરણ નથી તાળુ નથી
ઘર વિષે હું હચમચીને ચૂપ છું

આંજવાનું કામ કેવળ સુર્યનું
દિવડો છું ટમટમીને ચૂપ છું

તું ય તારી જીદને રફતાર દે !
માર્ગ પરથી લે હટીને ચૂપ છું.

આ સમયનું એક સરખુ ક્યાં વલણ?
મુલ્યની માફક ઘટીને ચૂપ છું.

-નરેશ સોલંકી

Advertisements

8 thoughts on “ચૂપ છું

 1. દ્વાર પર તોરણ નથી તાળુ નથી
  ઘર વિષે હું હચમચીને ચૂપ છું

 2. આંજવાનું કામ કેવળ સુર્યનું
  દિવડો છું ટમટમીને ચૂપ છું

  તું ય તારી જીદને રફતાર દે !
  માર્ગ પરથી લે હટીને ચૂપ છું….વાહ… મસ્ત ..!! આખી ગઝલ ગમી જાય એવી..

 3. આ સમયનું એક સરખુ ક્યાં વલણ?
  મુલ્યની માફક ઘટીને ચૂપ છું.

  શબ્દમાં કાકુઓનુ સુંદર નિરૂપણ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s