ઇચ્છાનું રાજ છે

મન કંઇ નથી વિચારના વાઘાનું રાજ છે,
કહો ચોતરફ કબીરના ધાગાનું રાજ છે.

હંમેશ ફૂલ જેવું સ્મિત બહેલાવતો રહું,
જિગરમાં ચાંદની સમી ધારાનું રાજ છે.

શબ્દો વળી પરાણે પોપટિયા સુહાવું છું,
કારણ કે આસપાસમાં શ્લાઘાનું રાજ છે.

અભિમાન ને અહમ નથી રાખી દો જુદાપણું,
સંઘર્ષનું નહીં અહીં સમતાનું રાજ છે.

‘કિશોર’ જિંદગીમાં એમ ગણો તો કંઇ નથી,
સંબંધ લાગણી બધું ઇચ્છાનું રાજ છે.

– ડૉ. કિશોર મોદી

Advertisements

7 thoughts on “ઇચ્છાનું રાજ છે

 1. મન કંઇ નથી વિચારના વાઘાનું રાજ છે,
  કહો ચોતરફ કબીરના ધાગાનું રાજ છે.

  મત્લા અને મક્તામાં અને વચ્ચે સરસ ગહન સુફીપણું વ્યક્ત થયું. વાહ…

 2. ‘કિશોર’ જિંદગીમાં એમ ગણો તો કંઇ નથી,
  સંબંધ લાગણી બધું ઇચ્છાનું રાજ છે.
  makta…vah..vah

 3. દરેક શે’ર વૈરાગ્યની ભાવનાને શણગારે છે…!! ઉમદા ગઝલ, કિશોરભાઇ..!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s