તરસ

માટીનાં માટલાં
વેચાતાં જોઇને થયું કે
હું પણ ટકોરા મારીને
એક લેતો જાઉં
પાણિયારા પર
એ ઘાટીલા માટલાને ગોઠવી દઉં
પાસે, ચળકતો એક ડોયો પણ લટકાવી દઉં
માટલામાંથી ઝમતા પાણીનાં બુંદ જોઉં
ને પાસેના પ્યાલામાં પાણી લઈને
ઘુંટડે ઘુંટડે પીતો જાઉં
પહેલા વરસાદ જેવી
માટીની મહેંક
મારી રગેરગમાં રેલાતી જાય…

– ભરત ત્રિવેદી

Advertisements

6 thoughts on “તરસ

  1. આહ્લાદક અનુભૂતિની કવિતા.. મજાનું અછાંદસ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s