નીકળ્યું

કોઇ એવું ના બહાનું નીકળ્યું,
એટલે તો આંસુ છાનું નીકળ્યું,

લાગણી પાછળ ફરી તો, જાણ થઇ,
આ હદયમાં ચોરખાનું નીકળ્યું,

બાથમાં જ્યાં મેં ભર્યું, લાગ્યું સખી,
કે, ગગન તો સાવ નાનું નીકળ્યું,

વાદળું પ્હેર્યું છતાં કોરા રહ્યાં,
વાદળું પણ ઝાંઝવાનું નીકળ્યું,

ચાંદ, સૂરજ ને હુ, થાપો દા’ રમ્યા,
સ્વપ્ન પણ કેવું મજાનું નીકળ્યું,

ડાયરી નભની ઉઘાડી, તો થયું,
મેઘધનુષી કાં ન પાનું નીકળ્યું.

-પ્રિયંકા ગજ્જર

Advertisements

11 thoughts on “નીકળ્યું

 1. ખૂબ સરસ ગઝ્લ. આ ચોરખાના નો શેર મજાનો. પણ લાગણી પાછ્ળ ફરી કે પાછી ફરી?
  લાગણી પાછળ ફરી તો, જાણ થઇ,
  આ હદયમાં ચોરખાનું નીકળ્યું,

 2. स्वप्‍नभङ्गनी वेदनानी अभिव्यक्‍ति सुन्दर रीते प्रस्तुत करी छे. तात्‍त्विक द‍ृष्टिए तो एनो बोध ए ज के शमणा जोवा नहि – अपेक्षाओ राखवी नहि – एटले एना टूटवानो प्रश्‍‍न ज नहि! पण शमणा छे तेथी जीवन छे – लागणीओना स्पन्दन छे – अने एथी ज सरजाती आवी साहित्य-कृतिओ छे. धन्यवाद!

 3. nice
  વાદળું પ્હેર્યું છતાં કોરા રહ્યાં,
  વાદળું પણ ઝાંઝવાનું નીકળ્યું,

 4. બાથમાં જ્યાં મેં ભર્યું, લાગ્યું સખી,
  કે, ગગન તો સાવ નાનું નીકળ્યું,

  વાદળું પ્હેર્યું છતાં કોરા રહ્યાં,
  વાદળું પણ ઝાંઝવાનું નીકળ્યું,…

  આમ તો આખી ગઝલ સુંદર છે, પણ ઉપર ના બે શે’ર માટે ખાસ અભિનંદન ..!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s