આવે છે

ભીતરે એક નામ આવે છે,
શ્વાસ લેવા જે કામ આવે છે.

એક તડકાને પાડવા ઠંડો,
બર્ફનું આખું ગામ આવે છે.

તરબતર આખી જિંદગી સામે,
પ્યાસનો ખાલી જામ આવે છે.

બાળકો માટે માનાં ખોળામાં,
સામટાં ચાર ધામ આવે છે.

એક ડૂમો હું પી ગયો ભરચક,
ત્યારથી સૂક્કી શામ આવે છે.

સબ્રનાં બોર ચાખવાં માટે,
ક્યાં અને ક્યારે રામ આવે છે.

કાવ્યનાં હાથમાં હવે ‘બેહદ’,
શ્વાસની આ લગામ આવે છે.

– નિમેષ પરમાર ‘બેહદ’

Advertisements

6 thoughts on “આવે છે

  1. એક તડકાને પાડવા ઠંડો,
    બર્ફનું આખું ગામ આવે છે.
    એક ડૂમો હું પી ગયો ભરચક,
    ત્યારથી સૂક્કી શામ આવે છે…. મજાની ગઝલના ગમી ગયેલા શે’ર… !!

    આખી ગઝલ ઉમદા

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s