અંગત વિચાર છે

એના વિશેની ધારણા, અંગત વિચાર છે !
એ છે અણુ એથી જ તો એ દુર્નિવાર છે !

એ છે સ્વયં નિર્માણ અને ખુદ ઉભાર છે !
એ તત્વ બીજું કંઇ નથી ક્ષણનો પ્રસાર છે !

એની સમસ્ત યોજના સમજી લીધા પછી,
થાશે તને, છે જે બધું એ બે-સુમાર છે !

જે કંઇ પરોક્ષભાવથી દર્પણમાં તું જુએ છે,
એનું કથન કરવા જતાં શું નિર્વિકાર છે ?

તું મંદ છે ને આ સમય દોડે છે શ્વાસભેર,
બસ એ રીતે આખું જગત એનો શિકાર છે !

-વીરુ પુરોહિત

Advertisements

2 thoughts on “અંગત વિચાર છે

  1. એની સમસ્ત યોજના સમજી લીધા પછી,
    થાશે તને, છે જે બધું એ બે-સુમાર છે !

    મઝાની ગઝલ રચના.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s