એવું તત્વ છે નહીં

સ્વીકાર્ય છે કે એક મુઠ્ઠીથી વધુ અસ્તિત્વ છે નહીં,
પણ હાર માની ચૂપ રહું એવું જરા વ્યક્તિત્વ છે નહીં.

વિશ્વાસનો લઈ મત સદા જીતી જશું સંજોગ આકરા,
સંકલ્પથી હો પાંગળું એવું જુઓ નેતૃત્વ છે નહીં.

સોપાન થઈ સૌને શિખર પહોંચાડવા યત્નો કર્યા સતત,
રસ્તા ઉપરના પથ્થરો જેવું કદી કર્તૃત્વ છે નહીં.

પીતા ન સહેજે આવડ્યું તેથી ફક્ત બોલી રહ્યા હશે,
પ્યાલી ધરી જે પ્રેમની એમાં જરાયે સત્વ છે નહીં.

પ્રત્યેક કણમાં નાદ એનો સાંભળ્યો બસ એ ક્ષણે થયું,
અસ્તિત્વ એનું હોય ના, એકેય એવું તત્વ છે નહીં.

– જિજ્ઞા ત્રિવેદી

Advertisements

3 thoughts on “એવું તત્વ છે નહીં

  1. નવતર કાફિયાનો સુંદર પ્રયોગ.. જો કે તકતીમાં છેલ્લો ‘લગા’ પ્રવાહિતાને અવરોધે છે..

  2. નખશિખ સુંદર ગઝલ નો સુંદર મત્લા

    સ્વીકાર્ય છે કે એક મુઠ્ઠીથી વધુ અસ્તિત્વ છે નહીં,
    પણ હાર માની ચૂપ રહું એવું જરા વ્યક્તિત્વ છે નહીં.

    વાહ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s