નિષ્ફળ કોશિશ

માત્ર અડતાં જ
કડડભૂસ
પાંપણ પર કાટમાળ ખડકાય પળમાં,
પગમાં અટવાય રસ્તાઓ,
દિશાઓ પર વિંટળાય, વળે ધુમ્મસ
બધુ પથરાય ભુમિ પર.
ચાલવુ દુસ્કર
લશ્કરની કદમચાલ ઓગળી જાય
ફૂગ્ગાની જેમ ટ્રાફીક ફૂલવા લાગે
વાદળો ઘુમરાય અવાજોના.
કોણ કોને જવા દે ?
બધાં જ એકબીજાને
આંગળી ચીંધી ચીંધીને
ખસેડવાનો નિષ્ફળ કોશિશ કરે
આ બધું
માત્ર…!!

– નરેશ સોલંકી

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s