રાતને અજમાવી

એક સપનાને ફરી વાવી તમે,
રાતને સાચે જ અજમાવી તમે.

ચાંદની ચીસો નીચે દાબી દઈ,
રાતને સંદિગ્ધ નોંધાવી તમે.

કઈ ઉદાસીનું પગેરું શોધવા,
રાતને બેફામ ખોદાવી તમે.

વાતને લંબાવવાની લાલચે,
રાતને પણ સહેજ લંબાવી તમે.

સૂર્યની જાહેરમાં નિંદા કરી,
રાતને વિશ્વાસમાં લાવી તમે.

છાની રાખી, હાથ ઝાલી ને પછી,
રાતને ઘરમાંય બોલાવી તમે.

આજ તો ભારે કરી નાખી ‘ગ.મિ.’
રાતને ગઝલોય સંભળાવી તમે.

– મિલિન્દ ગઢવી ‘ગ.મિ.’

Advertisements

8 thoughts on “રાતને અજમાવી

  1. રાતના જુદા જુદા સંદર્ભો મસ્ત રહ્યા.. !! બધા જ શે’ર… સુંદર.
    કઈ ઉદાસીનું પગેરું શોધવા,
    રાતને બેફામ ખોદાવી તમે…વાહ, વાહ.. !

  2. કઈ ઉદાસીનું પગેરું શોધવા,
    રાતને બેફામ ખોદાવી તમે.

    મિલિંદભાઇની વધુ એક સુંદર રચના.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s