ભવ્ય ગઝલ ગુજરાતી

રૂપ – અરૂપા હે શતરૂપા ભવ્ય ગઝલ ગુજરાતી,
તું જ છલકતા અમિયલ કૂપા ભવ્ય ગઝલ ગુજરાતી.

તું કેદારો, તું મંજીરા, તું જ ચદરિયા ઝીની,
રે ભજનોની નિત્ય અનૂપા ભવ્ય ગઝલ ગુજરાતી.

બાળાશંકર, સાગર-શયદા, મરિઝ-ઘાયલ, આદિલ,
મનોજ, મોદી, શ્યામ, સરૂપા ભવ્ય ગઝલ ગુજરાતી.

તું ચંદા, તું સનમ, છાંદાસી તું ગિરનારી ગૂહા,
સૂફીઓમાં તું સ્પંદન છૂપાં ભવ્ય ગઝલ ગુજરાતી.

અર્થા, વ્યર્થા, સદ્ય સમર્થા, તું રમ્યા, તું રંભા,
તું મારી ભાષામાં ભૂપા ભવ્ય ગઝલ ગુજરાતી.

– સંજુ વાળા

Advertisements

5 thoughts on “ભવ્ય ગઝલ ગુજરાતી

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s