આંગળી આપી છે

જાતને મારી દિવાસળી ચાપી છે,
મેં સહન શક્તીની મારી હદ માપી છે.

રોજ એ હાથ માંગે છે મારો હવે,
જ્યારથી એમને આંગળી આપી છે.

ચાલું ત્યારે નડે ના મને વચમાં એ,
એટલે મધ્યમાંથી હવા કાપી છે.

સો ટકા મંદબુધ્ધીનો માણસ છે તો,
ફૂટપટ્ટીથી મમતા ‘મા’ની માપી છે.

ચાર બાય ચારના કાગળે નહિ “મધુર”,
મેં ગઝલ દિલની અંદર સૌના છાપી છે.

-બ્રિજેશ પંચાલ “મધુર”

Advertisements

4 thoughts on “આંગળી આપી છે

  1. સો ટકા મંદબુધ્ધિનો માણસ છે તો,
    ફૂટપટ્ટીથી મમતા ‘મા’ની માપી છે.
    સુંદર મક્તા સાથે અાખી ગઝલ ગમી .અભિનંદન

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s