ભઇ તકલીફ છે

કરું છું યત્ન હું કઇ વાર, ભઇ તકલીફ છે,
નથી શમણાં થતાં સાકાર, ભઇ તકલીફ છે.

મળે છે સ્વપ્નમાં ગમતી પરી કાયમ મને,
સવારે વ્યાપે છે સૂનકાર, ભઇ તકલીફ છે.

કરું સાબિત શી રીતે કે નથી હું એકલો?,
હવા તો ક્યાં લે કંઇ આકાર, ભઇ તકલીફ છે.

સ્વજનની જેમ વર્તે છે સમય કાયમ અહીં,
ખરા વખતે ના દે સહકાર, ભઇ તકલીફ છે.

જગતના દાવ-પેંચોથી સહજ વાકેફ છું,
નથી એવો થતો વ્યવહાર, ભઇ તકલીફ છે.

‘પથિક’, લખવી છે મારે આત્મકથની આજ પણ,
જીવન રસ્તે મળ્યો ના સાર, ભઇ તકલીફ છે.

-જૈમિન ઠક્ક્રર ‘પથિક’

Advertisements

4 thoughts on “ભઇ તકલીફ છે

  1. સુંદર ગઝલ… !! ત્રીજો શે’ર અર્થ સ્પષ્ટ નથી થતો… આમ પણ સીએચએચ શે’ર છે.. એક ઓછો કરવાથી ફેર નહી પડે..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s