એવુંય ચોમાસું હતું

આપણી વચ્ચે કદી એવુંય ચોમાસું હતું,
આંખમાં જાણે નદી એવુંય ચોમાસું હતું.

બેઉ ભીનાં થાય એવી ઈચ્છા લઇ આવ્યું હતું,
ભીંત ભીંજાતી રહી એવુંય ચોમાસું હતું.

શબ્દ ભીંજાતો રહ્યો ને શ્વાસ પણ ભીનો થયો,
લાગણી કોરી રહી એવુંય ચોમાસું હતું.

શોધવા નીકળ્યો હતો એવી જણસ અંધારમાં,
વીજળી ત્યારે પડી એવુંય ચોમાસું હતું.

હું પછી એવા વળાંકે આવીને ઊભો હતો,
તું મને સામે મળી એવુંય ચોમાસું હતું.

– ધ્વનિલ પારેખ

Advertisements

9 thoughts on “એવુંય ચોમાસું હતું

 1. શબ્દ ભીંજાતો રહ્યો ને શ્વાસ પણ ભીનો થયો,
  લાગણી કોરી રહી એવુંય ચોમાસું હતું.

  Very nice gazal.

 2. શબ્દ ભીંજાતો રહ્યો ને શ્વાસ પણ ભીનો થયો,
  લાગણી કોરી રહી એવુંય ચોમાસું હતું… આ ગમ્યું ..! એક સૂક્ષ્મ કાફિયા દોષા સાથે મજાની ગઝલ…

 3. नितान्त सुन्दर. શબ્દ ભીંજાતો રહ્યો ને શ્વાસ પણ ભીનો થયો,
  લાગણી કોરી રહી એવુંય ચોમાસું હતું एमाँ काफ़िया-दोष हशे पण बोलवामाँ लय क्याँय तूटतो नथी. બેઉ ભીનાં થાય એવી ઈચ્છા લઇ આવ્યું હતું, एमाँ जोडणी-कोशनी दृष्टिए जोडणी दोष छे – ईच्छा नहि पण इच्छा होय अने लइ नहि पण लई होय एटलुँ सहज.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s