લણી બેઠા

ગજબ ની ભૂલ જીવનમાં કરી એવી ટણી બેઠા.
મળ્યા જે કંઇ વિસામા માર્ગમાં મંઝીલ ગણી બેઠા.

હ્રદયના તાલ સાથે ગીત મીઠુ ગણગણી બેઠા.
સમજદારી કહે છે લોક જેને અવગણી બેઠા.

સજા ચોક્કસ થવાની છે જમાનાની અદાલતમાં.
જમાનાના દુઝેલા ઘાવને શાને ખણી બેઠા.

હજુ તો શીખવા બેઠા અમે ત્યાં તો પ્રથમ ગ્રાસે
જીવનમાં પાઠ અણગમતો અમે આજે ભણી બેઠા

હજારો વાર લોકોએ કરી છે એજ ભુલો થી.
કરીને એજ ભુલો દાખલો ખોટો ગણી બેઠા.

અગર જો ભુલ થઈ એની સજા ભુલો પ્રમાણે હો.
પરંતુ શું થયુ એવુ દીવાલોમાં ચણી બેઠા.

અમે ઉગાડવા બેઠા હતા ફુલો સુગંધી પણ
હકીકતમાં થયુ એવુ કે કાંટા ઓ લણી બેઠા.

– કમલેશ વ્યાસ

Advertisements

5 thoughts on “લણી બેઠા

  1. અગર જો ભુલ થઈ એની સજા ભુલો પ્રમાણે હો.
    પરંતુ શું થયુ એવુ દીવાલોમાં ચણી બેઠા… નવી ઉભરતી કલમથી નિષ્પન્ન થયેલી ઉમદા ગઝલ..

  2. સારી ગઝલ છે નવી કલમના પ્રતિનિધિ તરીકે પણ મત્લામાં ટણી શબ્દ કાફિયા જાળવવા આવ્યો હોય એવું પ્રતિત થાય છે.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s