પાંખો

એક પંખીની
મેં
બંને પાંખ કાપી નાખી
ને ઝટ દોડતો દોડતો
અગાશી ઉપર જતો રહ્યો….
મારે પણ પાખો
લગાવીને ઉડવું’તું એટલે… !
બહુ પ્રયાસ કર્યા અગાશી પરથી પાંખો ફફડાવીને ઉડવાના
પણ દર વખતે હું
નિષ્ફળ જ જતો હતો….
ત્યાં….
મને યાદ આવ્યું મારા જેવા મૂર્ખે ઉડવા માટે
પંખી પાસેથી પાંખો તો લઈ લીધી
પણ તેની પાસેથી ખુલ્લા આકાશમાં હિમ્મતભેર એકલા ઉડવાનો
ઉત્સાહ લેવાનું જ ભુલી ગયો હતો …..!!!

– બ્રિજેશ પંચાલ ‘મધુર’

Advertisements

7 thoughts on “પાંખો

  1. ઠીક છે શબ્દ રમત છે અને છેવટે ચમ્ત્કાર છે,જે કઠે છે.એમાં કાવ્ય ફોર્સ નથી કાવ્યપણું છે.

  2. કલાપીનું દર્દ અવતરી શકે તો કાવ્યતત્વ પ્રગટે નહિ તો હિમાંશુભાઇની વાત પ્રમાણિત થાય.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s