ઢોળાય છે

છાંયડાનો પ્લાન તોયે પાસ તો ક્યાં થાય છે,
ઝાડવાની એક ડાળી રોજ ધક્કા ખાય છે !!

છોકરો પેટાવતો’તો કોડિયામાં છોકરી ,
ગામ આખું મસ્ત થઈને ધૂન-કિર્તન ગાય છે.

કેમ, ક્યારે ,કોનું ,કેવું ઠેબું વાગ્યું પ્હાડને ?
આજની તારીખમાં પણ ત્યાં નદી ઢોળાય છે.

શ્વાસની ડાળી હજીયે એટલે લીલી હતી ,
ફૂલ જેવા નામનો ત્યાં હિંચકો બંધાય છે.

ખાતમુહુર્ત એક વૃધ્ધાશ્રમનું આજે થયું,
ઠીક પાછળ પ્લોટમાં શ્રવણકથા વંચાય છે.

ઓઢણી ભીની હશે હા એમની ચોક્કસપણે,
આ પવન કંઈ સાવ અમથો એ તરફ જઈ વાય છે?

જીવમાં ગોબા પડે છે અર્થ એનો એટલો
કોક ભીતરમાં હજીયે શબ્દ થઇ પડઘાય છે

– હેમંત ગોહિલ ‘મર્મર’

Advertisements

5 thoughts on “ઢોળાય છે

 1. વાહ સરસ ગઝલના ગમતા શેર

  કેમ, ક્યારે ,કોનું ,કેવું ઠેબું વાગ્યું પ્હાડને ?
  આજની તારીખમાં પણ ત્યાં નદી ઢોળાય છે.

  ખાતમુહુર્ત એક વૃધ્ધાશ્રમનું આજે થયું,
  ઠીક પાછળ પ્લોટમાં શ્રવણકથા વંચાય છે.

 2. કેમ, ક્યારે ,કોનું ,કેવું ઠેબું વાગ્યું પ્હાડને ?
  આજની તારીખમાં પણ ત્યાં નદી ઢોળાય છે.

  શ્વાસની ડાળી હજીયે એટલે લીલી હતી ,
  ફૂલ જેવા નામનો ત્યાં હિંચકો બંધાય છે….અહા… !! ખૂબ મજાની અભિવ્યક્તિઓ… આખી ગઝલ સુંદર

 3. કેમ, ક્યારે ,કોનું ,કેવું ઠેબું વાગ્યું પ્હાડને ?
  આજની તારીખમાં પણ ત્યાં નદી ઢોળાય છે.

  aakheeye gazal saras.

 4. શ્વાસની ડાળી હજીયે એટલે લીલી હતી,
  ઼ફૂલ જેવા નામનો ત્યાં હિંચકો બંધાય છે.

  સુંદર કલ્પન.

  તો વળી સરસ માર્મિક વક્રોકિત સાથે સમાજની ઉઘાડી બાજુનું સહજ દર્શન.

  ખાતમુર્હુત એક વૃધ્ધાશ્રમનું અાજે થયું,
  ઠીક પાછળ પ્લોટમાં શ્રવણકથા વંચાય છે.
  વાહ્ !!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s