કોઈ તો કહો ..!

પ્રેમ એટલે …
જમીન પર
ગમેતેમ
ઉગી નીકળતું ઘાસ..!
સાવ સુકા ભઠ
રણ માં
ઉગી નીકળતો
કાંટાળો થોર ..!
ઘર ના આંગણે
માવજત થી ઉછેરેલો
કોઈક રૂપાળો છોડ ..!!
ફૂલદાની માં સજાવેલા
રૂપાળા ફૂલો ..!!
રેડીમેડ કાર્ડઝ .
દર મીનીટે
બદલાતા અભિપ્રાયો
બીજું ચડિયાતું લાગતું પાત્ર ..
સોરી કહી
એક ક્ષણ માં
ચાલી જવાની તક ..
મજબૂરી
લાભ ..
ગીફટ
રુદન
હાસ્ય
ગુલાબ
ચોકલેટ
રૂમાલ
વીંટી
વાયદા
તકવાદ
પ્રમાણિકતા
સત્ય
અસત્ય
ગમો
અણગમો
કોઈ તો કહો ..સાચો અર્થ .!

– સ્મિતા શાહ ‘મીરાં’

Advertisements

5 thoughts on “કોઈ તો કહો ..!

  1. સુંદર અછાંદસ .. પ્રેમની અસમંજસ મજાની રીતે ઊભરી છે.. !!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s