ભીતર

શોધવાનું હોય ભીતર,
પામવાનું હોય ભીતર.

સત્ શિખર પર પહોંચવાને,
ચાલવાનું હોય ભીતર.

પ્યાસ નામે એક પંખી,
પાળવાનું હોય ભીતર.

છત, દિવાલો, રંગ વચ્ચે,
બાંધવાનું હોય ભીતર.

હુંપણાનો મોતિયો ને,
વાંચવાનું હોય ભીતર!

મંદિરે તાળા નડે તો,
ખોલવાનું હોય ભીતર.

દંડવત તું છોડ ‘બેહદ’,
ઝૂકવાનું હોય ભીતર…

– નિમેષ પરમાર ‘બેહદ’

Advertisements

6 thoughts on “ભીતર

 1. હુંપણાનો મોતિયો ને
  વાંચવાનું હોય ભીતર.

  પોતીકી અાધ્યાત્મિકતા ઉજાગર કરતી એક સુંદર ગઝલ.

 2. કોઇ કોઇ શેર બાદ કરતાં શબ્દોની રમત વધારે લાગે છે.

 3. મંદિરે તાળા નડે તો,
  ખોલવાનું હોય ભીતર….યે બાત..!!

  સુંદર ગઝલ.. !!

 4. જે કંઇ છે તે ભીતરમાં જ છે, જો ભીતરને ઓળખી લઇએ તો પછી બીજા કોઇ જ્ઞાનની જરુર નથી. વાહ્ બેહદ સુંદર રચના. ભીતરમાંથી અવતરેલી..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s