ઇશ્વરના નામ પર

દુનિયા સ્વયમની છેતરી ઇશ્વરના નામ પર,
અફવા નસીબની ઘડી ઇશ્વરના નામ પર.

બીજું જીવનમાં અાપણાથી કંઇ થયું નહીં,
કાયમ કટિંગ ચા પીધી ઇશ્વરના નામ પર.

ખુદ છંટકાવ દંભનો પણ બેશરમ નથી,
જગની ઘરેડ ચાલતી ઇશ્વરના નામ પર.

એ તો બધું ચલાવી લે પણ અાપણે,
નાટક ચલવવું ક્યાં સુધી ઇશ્વરના નામ પર ?

મન ફાવતું તો ‘વીહલો’ કરતો રહે કિશોર,
ઇશ્વર કશું કહે નહીં ઇશ્વરના નામ પર.

– ડોં. કિશોર મોદી

Advertisements

6 thoughts on “ઇશ્વરના નામ પર

 1. એ તો બધું ચલાવી લે પણ આપણે,
  નાટક ચલવવું ક્યાં સુધી ઈશ્વરના નામ પર ?

  ખૂબ મજાની રચના….

 2. બીજું જીવનમાં અાપણાથી કંઇ થયું નહીં,
  કાયમ કટિંગ ચા પીધી ઇશ્વરના નામ પર.

  વાહ.. ડોક્ટર સાહેબ. સમજો તો આખીયે ગઝલ ગહન…… ઇશ્વરના નામ પર.

 3. મન ફાવતું તો ‘વીહલો’ કરતો રહે કિશોર,
  ઇશ્વર કશું કહે નહીં ઇશ્વરના નામ પર.

  ખૂબ સરસ મક્તા. મત્લાથી મક્તા સુધી સરસ ગઝલ અને સરસ વિપ્રલંભનો પ્રયોગ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s