ખેલો હોળી

સહુની અહીંયા ખાલી ઝોળી,
પીડા ભૂલવા ખેલો હોળી.

હરદમ આનંદ ઉત્સવ ચાલે,
એવી જુગતિ ક્યાં છે ખોળી,

વીજળી ઝબકી ને ચાલી ગઈ,
ત્યાર પછી મેં આંખો ચોળી.

રંગે ને રંગાવા પણ દે,
મારી ઇચ્છા બિલકુલ ભોળી,

ચિંતાઓ લઈ જમવા બેઠા,
ફિક્કી લાગી પૂરણ-પોળી.

સઘળા વારે ને તહેવારે,
ટોળું છે ને ટીંગાટોળી.

નવરસ માફક ના આવ્યા ‘સૂર’
મેં મારામાં જાત ઝબોળી.

– સુરેશ પરમાર ‘સૂર’

Advertisements

7 thoughts on “ખેલો હોળી

 1. ચિંતાઓ લઈ જમવા બેઠા,
  ફિક્કી લાગી પૂરણ-પોળી.

  વાહ્.. આખીયે ગઝલ સરસ અને કબિલેદાદ.

 2. સુંદર ગઝલ

  રંગે ને રંગવા પણ દે,
  મારી ઈચ્છા બિલકુલ ભોળી.

 3. સુંદર અભિવ્યક્તિઓની ગઝલ..

  ટૂંકી બહેરમાં મજાનું કામ.. !!

 4. ચિન્તાઓ સાથે હોય તો જમવામાં મેવા-મીઠાઈ પણ ફિક્કા લાગે…..
  આ અને જાતમાં જાત ઝાબોળવાની વાત સુંદર રીતે અભિવ્યક્ત થઇ છે.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s