પથ્યાપથ્યમાં

ખેલ ના ખેલો સજનવા આમ રહી નેપથ્યમાં,
કૈંક તો વિશ્વાસ રાખો જાતના સામર્થ્યમાં..!

જોઈને જર્જર મઢૂલી, ના વળો પાછા તરત,
રાખશું સ્હેજે કસર ના આપના આતિથ્યમાં.

ભાર સોંપ્યો ન્યાયનો છે, તો બરાબર તોળશુ,
ઊતરીશું લેશ ઊણા ના અમે તાટ્સ્થ્યમાં.

એમણે પૂછ્યા અમસ્તા હાલ જ્યાં બીમારના,
ને ફરક કેવો પડ્યો આ તુર્ત એના સ્વાસ્થ્યમાં.

ભૂખ ભડકે પેટમાં તો શા અભારખા સ્વાદના..!
ને વળી પડવું ય શું ‘બેજાન’ પથ્યાપથ્યમાં..!?

– બેજાન બહાદરપુરી

Advertisements

5 thoughts on “પથ્યાપથ્યમાં

  1. ભૂખ્યા પેટને વળી સ્વાદ કેવો ?
    બેજાન્ની એક સુંદર રચના ….

  2. એમણે પૂછ્યા અમસ્તા હાલ જ્યાં બીમારના,
    ને ફરક કેવો પડ્યો આ તુર્ત એના સ્વાસ્થ્યમાં… વાહ મજાની હળવી વાત..

    નવીન કાફિયાની ગઝલ.. !!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s