આપણે

ચાલશું, દોડશું, થાકશું, આપણે,
ક્યાં હતા, ક્યાં ગયા, ક્યાં જશું આપણે.?

પારકું પીંજરુ પાંખ પણ પારકી,
આપણું શું ગણી આપશુ આપણે.?

માળવે લઈ જવા મન નથી માનતું,
તો પછી કઈ તરફ મ્હાલશું આપણે.?

થાય ઇચ્છા કદી એકલા થઈ જવા ,
ભીતરી ભીડને ખાળશુ આપણે.

આપણાં રાજને છોડતાં છોડતાં,
તખ્ત પણ આપણું સ્થાપશુ આપણે.

– વારિજ લુહાર

Advertisements

9 thoughts on “આપણે

 1. માળવે લઈ જવા મન નથી માનતું,
  તો પછી કઈ તરફ મ્હાલશું આપણે.?..રૂઢિ પ્રયોગનો મજાનો વિનિયોગ..

  સુંદર ગઝલ..

 2. પારકું પીંજરુ પાંખ પણ પારકી,
  અાપણું શું ગણી અાપશુ અાપણે.?

  સરસ રચના.

 3. થાય ઇચ્છા કદી એકલા થઈ જવા ,
  ભીતરી ભીડને ખાળશુ આપણે.
  Atyanta abhibhoot thai javay tevo sher.
  Sunder rachna.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s