ફાગણ કેમ ચડે ના ચાળે

ફાગણ કેમ ચડે ના ચાળે…
વાસંતી વા વન-ઉપવનમાં સપનાને ઉગાડે…

લૂ તો ઝીણાં ઝાંઝર પ્હેરી ચાલ લચકતી ચાલે,
ગુલમ્હોરી લાલી લીંપીને દશે દિશાએ મ્હાલે,
તડકાનું આંજણ આંજીને વગડાને અજવાળે… ફાગણ કેમ ચડે ના ચાળે…

ધ્યાન ધરી તમરાંના ગીતો હોંશે હોંશે પોંખે,
સીમ તણાં સન્નાટાને પણ ફાંટ ભરીને જોખે,
બપ્પોરી વેળા તો ઝુમ્મર બાંધી દે ગરમાળે… ફાગણ કેમ ચડે ના ચાળે….

સોળવલાં જોબનને ઊંચકે કેસરભીના કાંધે,
સૂરજ સાખે અંગ મરોડી તાર નયનના સાંધે,
કેસૂડાનો છાનો ઇશારો કેમ કરીને ખાળે… ફાગણ કેમ ચડે ના ચાળે…

– લક્ષ્મી ડોબરિયા

Advertisements

5 thoughts on “ફાગણ કેમ ચડે ના ચાળે

  1. ધ્યાન ધરી તમરાંના ગીતો હોંશે હોંશે પોંખે,
    સીમ તણાં સન્નાટાને પણ ફાંટ ભરીને જોખે,
    બપ્પોરી વેળા તો ઝુમ્મર બાંધી દે ગરમાળે.. આ અભિવ્યક્તિ ખૂબ જ ગમી…

    મજાનું ફાગણી ગીત..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s