સાંભળું પાછો

ઉગમણે રોજ ઊગીને સમી સાંજે ઢળું પાછો,
બરફની જેમ થીજીને નિરંતર ઓગળું પાછો.

નિકંદન કાઢનારા એટલું તું પણ વિચારી લે,
ઊભો થૈ રાખમાથી હું તને સામો મળું પાછો.

તથાગત જેમ દુનિયાને ત્યજી દેવી નથી સહેલી,
તમે જો સાદ પાડો તો કદાચિત હું વળું પાછો.

મળે એકાંત મનગમતું કે મનગમતી સભા કોઈ,
હવે સંભળાવ તું કોઈ ગઝલ હું સાંભળું પાછો.

નથી ઘરમાં કે ઘરની બહાર હું છું આજ ઉંબર પર,
દ્વિધા છે કોની સાથે હું સ્વયમને સાંકળું પાછો.

– દિનેશ ડોંગરે ‘નાદાન’

Advertisements

9 thoughts on “સાંભળું પાછો

 1. તથાગત જેમ દુનિયાને ત્યજી દેવી નથી સહેલી,
  તમે જો સાદ પાડો તો કદાચિત હું વળું પાછો.

  મળે એકાંત મનગમતું કે મનગમતી સભા કોઈ,
  હવે સંભળાવ તું કોઈ ગઝલ હું સાંભળું પાછો… ખૂબ ઉમદા શે’ર સહિત ..

  મસ્ત ગઝલ… !!

 2. નથી ઘરમાં કે ઘરની બહાર હું છું અાજ ઉંબર પર,
  દ્વિધા છે કોની સાથે હું સ્વયમને સાંકળું પાછો.

  ઉપરોક્ત શે’ર ગમ્યો. જો કે સમગ્રપણે રચના ગમી.

 3. તથાગત જેમ દુનિયાને ત્યજી દેવી નથી સહેલી,
  તમે જો સાદ પાડો તો કદાચિત હું વળું પાછો.

  મળે એકાંત મનગમતું કે મનગમતી સભા કોઈ,
  હવે સંભળાવ તું કોઈ ગઝલ હું સાંભળું પાછો.

  વાહ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s