ફાવી ગયા

છે ઘણા એવા કે જેઓ યુગને પલટાવી ગયા,
પણ બહુ ઓછા છે જેઓ પ્રેમમાં ફાવી ગયા.

દુર્દશા જેવું હતું કિન્તુ ! સમજ નો’તી મને,
દોસ્તો આવ્યા અને આવીને સમજાવી ગયા.

હું વીતેલાં દિવસો પર એક નજર કરતો હતો,
યાદ કંઇ આવ્યું નહીં ને આંસુઓ આવી ગયા.

મે લખેલો દઈ ગયા, પોતે લખેલો લઈ ગયા,
છે હજી સંબંધ કે એ પત્ર બદલાવી ગયા.

‘સૈફ’ આ તાજી કબર પર નામ તો મારુ જ છે,
પણ ઉતાવળમાં આ લોકો કોને દફનાવી ગયા?

– સૈફ પાલનપુરી

Advertisements

6 thoughts on “ફાવી ગયા

  1. વાહહહહ સુંદર ગઝલ

    પણ બહુ ઓછા છે જેઓ પ્રેમમાં ફાવી ગયા…

  2. સાંગોપાંગ સુંદર ગઝલ.. … મકતા વિશેષ ગમ્યો..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s