બદલાઈ કેવાં ગયાં છે

આ માણસના તન મન અને તેની સમજણ જો બદલાઈ કેવાં ગયાં છે,
આ મનમાં પડેલાં જૂનાં કોઈ આંટણ જો બદલાઈ કેવાં ગયાં છે.

છે ચહેરા બધાંના હજુ એના એ ને છતાં કહો કે એમાં નવું શું.?
જરા ધ્યાનથી બસ નિહાળો આ દર્પણ જો બદલાઈ કેવાં ગયાં છે.

હજી એ લિબાસો અમે પહેરી ફરીએ હજી એ વિચારો જ કરીએ,
જ્યાં લટકાવવાના હમેશાં, એ વળગણ જો બદલાઈ કેવાં ગયાં છે.

ખભે હાથ મૂકી અમે જેની ફરતાં હતાં કેટલા દોસ્ત અમને હવે પણ,
દિલોજાન એમાનાં મિત્રો એ બે-ત્રણ જો બદલાઈ કેવાં ગયાં છે.

પહેલાં ય મળતો હજુ પણ મળું છુ, મળું છું ને ‘આનંદ’ કરું છું,
છતાં કોણ જાણે આ મળવાના કારણ જો બદલાઈ કેવાં ગયાં છે.

– અશોક જાની ‘આનંદ’

Advertisements

8 thoughts on “બદલાઈ કેવાં ગયાં છે

  1. લાંબી બહેરમાં સરસ વાસ્તવિક્તાનું નિરૂપણ.

  2. મક્તા ગમ્યો, જો કે અાખી ગઝલ લાંબી બહેરમાં સારી રીતે ગૂંથાઇ છે.

  3. લાંબી રદીફ અને લાંબી બહેર સાથે સુદર રચના, રદીફની પાછળ ધીમે પગલે આવતા કાફિયા સરસ રીતે નિભાવ્યા છે.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s