ઉપાય છે

સાવ સીધો ને સરળ ઉપાય છે,
આંખ મીંચો તો બધુ સમજાય છે.!

છે હ્રદયમાં એટલું તોફાન કે,
આજ દરિયો આંખમાં છલકાય છે.!

હા, બધુ સંધાય છે એ સાચું પણ,
ક્યાં તૂટેલું મન ફરી સંધાય છે.?

પૂછવાનું મન ઘણુયે થાય પણ,
‘કેમ છો?’ બસ એટલું બોલાય છે.!

છે લખેલું તો ઘણુંયે આસપાસ,
આપણાથી ક્યાં કશું વંચાય છે.!

– દિનેશ કાનાણી

Advertisements

7 thoughts on “ઉપાય છે

 1. વાહ..વાહ..દિનેશભાઈ, આખીયે ગઝલ સરસ.

  પૂછવાનું મન ઘણુયે થાય પણ,
  ‘કેમ છો?’ બસ એટલું બોલાય છે.!

 2. છે હ્રદયમાં એટલું તોફાન કે,
  આજ દરિયો આંખમાં છલકાય છે.!
  વાહ.. !! મજાની ગઝલ.. !! દરેક શેર ઉમદા થયા છે..

 3. પૂછવાનું મન ઘણુયે થાય પણ,
  ‘કેમ છો?’ બસ એટલું બોલાય છે.!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s