હેલી જેવું

કારણ બારણ ઠેલી દેવું,
ભારણ પણ હડસેલી દેવું.

વાત જવા દે વેદાંતોની,
મમત સમૂળગું મેલી દેવું,

હાર જીતની છોડ કડાકૂટ,
બંધ બાજીમાં ખેલી લેવું.

શ્વાસ મૂકીને જાતી વખતે,
હાથ હશે નહીં થેલી જેવું.

આતમ વરસે અનરાધારે,
જોગીનું મન હેલી જેવું.

– વસંત રાવલ

Advertisements

9 thoughts on “હેલી જેવું

  1. આતમ વરસે અનરાધારે,
    જોગીનું મન હેલી જેવું… વાહ

    મનનું આ હાલતમાં રહેવું ખૂબ જરૂરી.. સુંદર રચના

  2. સરસ રચના. “શ્વાસ મૂકીને…” વિશેષ ગમી.
    સરયૂ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s