આધાર રાખે છે

હવે એ વાત પર તારી, બધો આધાર રાખે છે,
સજાવે વાંસળી હોઠે કે તું હથિયાર રાખે છે.

જુઓ હરખાય છે ઘડપણ ધરીને બાળપણ ખોળે,
કે સુક્કી ડાળ પણ જાણે લીલો શણગાર રાખે છે.

હજી પણ પાતળા કપડાં થી સૂરજ ને એ હંફાવે,
હજી મારી મા,પાલવ એટલો દમદાર રાખે છે.

ઉપર બેસીને કાયમ પારખાં તારે જ કરવાનાં?,
તને પડકારવાનો કવિઓ પણ અધિકાર રાખે છે.

નહીંતર સાવ અમથું પારણે મલકે નહીં બાળક !,
કુણી પાંપણ ની અંદર એ અલગ સંસાર રાખે છે.

કરી જો દિલનાં ઉંડાણેથી તારી વાત ઈશ્વર ને,
એ ક્યાં લોબાન કે શ્રીફળ ની યે દરકાર રાખે છે.

કે મનમાં ફૂલ ખીલ્યાની ખબર થી આવ્યા ભમરાઓ,
મને લાગે છે ઉપવન પણ હવે અખબાર રાખે છે.

– વિપુલ માંગરોળીયા ‘વેદાંત’

Advertisements

21 thoughts on “આધાર રાખે છે

 1. વાહ દાદા
  વાહ ….

  જુઓ હરખાય છે ઘડપણ ધરીને બાળપણ ખોળે,
  કે સુક્કી ડાળ પણ જાણે લીલો શણગાર રાખે છે.

  હજી પણ પાતળા કપડાં થી સૂરજ ને એ હંફાવે,
  હજી મારી મા,પાલવ એટલો દમદાર રાખે છે.

 2. હજી પણ પાતળા કપડાં થી સૂરજ ને એ હંફાવે,
  હજી મારી મા,પાલવ એટલો દમદાર રાખે છે.

  ઉપર બેસીને કાયમ પારખાં તારે જ કરવાનાં?,
  તને પડકારવાનો કવિઓ પણ અધિકાર રાખે છે… ખૂબ મજાનું..

  આખી ગઝલ દમદાર શે’રથી ભરી ભરી …!!

 3. સુંદર મત્લા અને દમદાર શે’ર સાથેની મસ્ત ગઝલ!

  હજી પણ પાતળા કપડાં થી સૂરજ ને એ હંફાવે,
  હજી મારી મા,પાલવ એટલો દમદાર રાખે છે.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s