શું શું અડે..!!

મધરાતે નીંદરમાં જાણે કૌતુક જેવું જડે….. મને જાણે શું શું અડે..!!
ખ્યાલની ગાડી મન-પટરીથી સાવ અચાનક ખડે …..મને જાણે શું શું અડે..!!

શીમળાના ગાદી-તકીયે પણ નીંદ જરા ના આવે,
સાવ શિલા પર પથ્થર ટેકે આંખો આ ઘેરાયે
શમણું આવે ત્યારે સાલું ઓશીકું પણ નડે …….. મને જાણે શું શું અડે..!!

પ્રેમની વાતો શીખવાડું હું કહું છું પ્રેમ ધરમ છે ,
લાગે ક્યારે જાતને મારી ક્યાં સમજાયો મરમ છે.
ક્યારે ક્યારે મન ને મનમાં મન, અંતરથી લડે… .. મને જાણે શું શું અડે..!!

મનની વાતે મારી ધારણા કાયમ નીકળે ખોટી,
સમજે ના એ, તો પણ ક્યારે લઈ શકું હું સોટી, ?
દુ:ખમાં એ હસતું ક્યારેક ને સુખમાં પાછું રડે….મને જાણે શું શું અડે..!!

સુખ દુ:ખની આ ભૂલભૂલામણી અહી સહુને અટવાવે,
હાથવગું જે લાગે પણ એ હાથથી છટકી જાવે,
મૃગજળ જેવુ દૂર, અચાનક સામે આવી ચડે…. મને જાણે શું શું અડે..!!

– અશોક જાની ‘આનંદ’

Advertisements

7 thoughts on “શું શું અડે..!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s