નથી ભૈ

અંદરની ગલીમાં વળાતું નથી ભૈ,
મારાથી મને લ્યો, મળાતું નથી ભૈ.

કહો,મોતિયો શું સમજનેય આવ્યો ?
અરે,કેમ આંસુ કળાતું નથી ભૈ ?

હતો પાંખને વસવસો એટલો કે
ગગન પાંખથી કંઈ પળાતું નથી ભૈ.

રહે શ્વાસ ઊભાપગે ઊંબરામાં
હવે સ્વપ્ન કોઈ ઢળાતું નથી ભૈ?

પડીકે રહી જીવતા લોક સૌએ
અહીં એટલે તો ભળાતું નથી ભૈ.

– હેમંત ગોહિલ ‘મર્મર’

Advertisements

5 thoughts on “નથી ભૈ

  1. ભૈ, સરસ ગઝલ છે
    હતો પાંખને વસવસો એટલો કે
    ગગન પાંખથી કંઈ પળાતું નથી ભૈ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s