રમત નીકળે છે

ઘણીવાર ધાર્યું ગલત નીકળે છે,
બધી કલ્પનોની રમત નીકળે છે.

વિચારો પલોટીને ખૂંટે જો બાંધ્યા,
‘હું’ સાથેની રકઝક સતત નીકળે છે.

ઘણો ભાર માથે લઈને ઊભી છું,
દરદ સંગ કેવી મમત નીકળે છે.

સતત ચાલવાથી સખત થાક લાગ્યો,
ને શ્વાસોની ઝીણી પરત નીકળે છે,

જરા તાપ થોડો ઘટાડી જુઓ તો,
આ જળની સિકલ પણ સખત નીકળે છે.

શબદમાં વસે છે તું સાક્ષાત જાણે,
જો ‘રાજુલ’ ગઝલમાથી સત નીકળે છે.

– રાજુલ ભાનુશાલી

Advertisements

9 thoughts on “રમત નીકળે છે

 1. Nice
  જરા તાપ થોડો ઘટાડી જુઓ તો,
  આ જળની સિકલ પણ સખત નીકળે છે.

 2. વિચારો પલોટીને ખૂંટે જો બાંધ્યા,
  ‘હું’ સાથેની રકઝક સતત નીકળે છે…. વાહ મજાની કેફિયત..

  સુંદર ગઝલ.. !!

 3. જરા તાપ થોડો ઘટાડી જુઓ તો,
  આ જળની સિકલ પણ સખત નીકળે છે.

  સરસ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s