લખું છું, કલમથી

રુધિરમાં ઝબોળી લખું છું, કલમથી,
ગહેરો મળ્યો ઘાવ, મારા સનમથી.

અમારું કવન, એ અમારું છે દર્પણ,
લખું દિલની વાતોય તાજા જખમથી.

કર્યા વાયદા જૂઠના, જિંદગીભર,
ઠગાતી રહી પ્રીત, ખોટી કસમથી.

હ્રદયમાં રહી ચોટ તારા શબદની,
નહીં ઘાવ રૂઝે, હવે તો મલમથી.

હું થીજી ગયેલો બરફ છું, સદીથી,
નહીં પીગળું કોઇની પણ રહમથી

– ભારતી ગડા

Advertisements

6 thoughts on “લખું છું, કલમથી

  1. હું થીજી ગયેલો બરફ છું, સદીથી,
    નહીં પીગળું કોઇની પણ રહમથી.. વાહ.. સુંદર

    સરસ ગઝલ..

  2. હું થીજી ગયેલો બરફ છું, સદીથી,
    નહીં પીગળું કોઇની પણ રહમથી.

    સુંદર રચના.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s