હારી ગયું

સુખ જેવું સુખ જોને કેવું હારી ગયું
એક નાજુક મચ્છર ડંખ્યો ત્યાં નાસી ગયું

ડંખીલો તો દુ:ખ વ્હેંચે છે આદત મુજબ
એ ભૂલ્યો કે સુખનું ગજવું ફાટી ગયું

લોકો આગળ પટપટ થઇ જેની પૂંછડી
એવાને સૌ એઠું જુઠું નાખી ગયું

ફેઈસબુકમાં જેવી જોઈ તારી છબી
સૂતું સ્મરણ કોઈ જાણે જાગી ગયું

જૂના રસ્તા એના એ લાંબા ‘કીર્તિ’ના
નવતર ચણતરનુ ભણતર ત્યાં આવી ગયું

– કીર્તિકાન્ત પુરોહિત

Advertisements

6 thoughts on “હારી ગયું

  1. “ડંખીલો તો દુ:ખ વહેંચે છે આદત મુજબ”
    સરસ કહ્યું; કીર્તિકાંત સાહેબ.

  2. અનોખી અભિવ્યક્તિની સુંદર રચના… ગમી..

  3. સુંદર ગઝલ…દરેક શેરમાં કવિનું અનોખાપણું જોવા મળ્યું.
    અભિનંદન !

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s