હથેળીના જંગલમાં

શમણાં રોપું લાવ, હથેળીના જંગલમાં,
ક્યાંથી ફુટ્યાં ઘાવ.? હથેળીના જંગલમાં.

અફવાઓ એનાં અંગે, પણ હું તો હું છું,
શોધો એને જાવ, હથેળીના જંગલમાં .

એનાં લશ્કર,ખંજર, બખ્તર, એની જીતો,
એનાં સઘળા દાવ, હથેળીના જંગલમાં.

પળ બે પળનો સથવારો થઇ ને આવી જા,
નોંધારી છું સાવ, હથેળીના જંગલમાં.

દરિયો છોડી અંજળ સાથે લમણાં લેતી,
ખોવાણી છે નાવ, હથેળીના જંગલમાં.

રક્ષક વેશે ભક્ષક આવે એવાં ટાણે,
કોને કરવી રાવ, હથેળીના જંગલમાં!

શખ્સ હતો જે ચંદન જેવું આછું મ્હેંકે,
ઊંચા એનાં ભાવ , હથેળીના જંગલમાં.

— પારુલ ખખ્ખર

Advertisements

4 thoughts on “હથેળીના જંગલમાં

  1. દરિયો છોડી અંજળ સાથે લમણાં લેતી,
    ખોવાણી છે નાવ, હથેળીના જંગલમાં…. ખૂબ સુંદર અભિવ્યક્તિ.. બિલકુલ સચોટ ભાષામાં

    આખી ગઝલ મજાની થઈ છે ..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s