વર્કિંગ વુમનનું ગીત

નીંદ કદી ના પૂરી થાતી, આંખે ઊગે થાકનો ભાર,
સીધ્ધી સનનન કરતી સવાર… !

“ચીંકું મીંકું ઝટ ઉઠો” કહી દોડી કપાળ ચૂમે,
આખા દિ’ની જનમકુંડળી સવારથી લઈ ઘુમે,
કામ વચાળે કહે પતિને ” ક્યારે ઊઠશો યાર..?!” ….સીધ્ધી સનનન….

માંડ પહોંચતી ઓફિસ સૌના પૂરા કરી અભરખાં,
ફરી રઘવાટ રસોઈનો જ્યાં એ આવી કાઢે પગરખાં.
કેટલી દોડમદોડી તોયે થઈ જાતી બસ વાર…. સીધ્ધી સનનન…..

શમણાંઓ શૈયા પર પોઢ્યાં, ઓશિકામાં મીઠી વાત,
અડધી નીંદર અડધું જાગ્યા, એમ પૂરી થઈ આખી રાત.!
અડધી ઘરે, અડધી ઓફિસે, કેવી જીવનની પગથાર..!….સીધ્ધી સનનન…..

– યામિની વ્યાસ

Advertisements

5 thoughts on “વર્કિંગ વુમનનું ગીત

  1. ઓફિસે કામ કરતી ગૃહિણીની વ્યથા ખૂબ સરળ અને સચોટ શબ્દોમાં ઊભરી આવી છે,

    ક્યાંક લય લથડે છે પણ સશક્ત અભિવ્યક્તિઓ તેને બચાવી લે છે…

    મજાનું ગીત..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s