સપના વસંતના

સળગી ગયાં સપના બધાં સપના વસંતના,
આ પાનખર લાવી જુઓ ડૂસકાં વસંતના.

પર્ણો બધાં ક્રોધિત થયાં, રંગો થયા હોળી,
આ ફુલ પણ વીણી રહ્યા તણખા વસંતના.

જાણે ચમનની લાગણી થીજેલ કો’ બરફ,
જખમી થયા સહુ બાગમાં મણકા વસંતના.

વેરાયેલા પડ્યાં, જુઓ સૂરજકિરણ બધે,
ખરતા બધીયે ડાળથી, પીછાં વસંતના.

ખંજર બની ફૂંકાય છે વિષાદનો પવન,
કાતિલ હવા ભૂંસે હવે, પગલાં વસંતના.

લાગે હવે પાછાં કડી ફરશે ન ચમનમાં,
ખંડેરમાં ધરબિત થયાં હરણા વસંતના.

લાશો ઉપર આવી હસી તે ચાંદની ‘વફા’
મળ્યા કળીઓને બધાં સદકા વસંતના.

– મુહમ્મદઅલી વફા

Advertisements

4 thoughts on “સપના વસંતના

  1. સરસ ગમગીન ગઝલ, વિશેષ ગમી>>”પર્ણો બધાં ક્રોધિત થયાં, રંગો થયા હોળી,
    આ ફુલા પણ વીણી રહ્યા તણખાં વસંતના.” સરયૂ
    ૧૧મી લીટીમાં સુધારો, કદી.

  2. વેરાયેલા પડ્યાં, જુઓ સૂરજકિરણ બધે,
    ખરતા બધીયે ડાળથી, પીછાં વસંતના. ….. અસલ મિજાજની રોમેન્ટીક ગઝલ…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s