ચર્ચામાં છું

મારા દ્વારા સર્જાયેલી ઘટનામાં છું,
મત્લાથી લઈ મકતા સુધી ચર્ચામાં છું.

ના પૂછો, હું કેવા દ્વારે જઈ આવ્યો છું,
લેવા ગ્યો’તો શીતળતા ને બળતામાં છું.

પડછાયો પણ છટકી ગ્યો બિંદુવત થઈને,
સીધા કિરણોના બળબળતા તડકામાં છું.

સાર્થક થઈ ગ્યું સપનું મારા જીવનભરનું,
તારી આંખોને ગમતીલાં સપનામાં છું.

મેં જેને પહોંચાડ્યો ઘર-ઘર એના હાથે,
હું કચરામાં ફેંકાયેલા પરચામાં છું॰

ચાલો, આજે સાચી કિંમત અંકાવાની,
મયખાનાના છેલ્લા ગળતા પ્યાલામાં છું.

– ‘દર્દ’ ટંકારવી

Advertisements

11 thoughts on “ચર્ચામાં છું

  1. પડછાયો પણ છટકી ગ્યો બિંદુવત થઈને,
    સીધા કિરણોના બળબળતા તડકામાં છું…. બહોત ખૂબ..

    આખી ગઝલ સુંદર થઈ છે… !!

  2. ચાલો, આજે સાચી કિંમત અંકાવાની,
    મયખાનાના છેલ્લા ગળતા પ્યાલામાં છું…..લાજવાબ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s